APL Kommitté

Home/APL Kommitté
APL Kommitté 2017-03-29T20:33:06+00:00

SAHM_Logo_web300_v2SAHM – The Swedish Association of Hair and Makeup arbetar med att kvalitetssäkra utbildningar och skolor som bedriver utbildningar inom Makeup och Hårstyling. Idag står gymnasieskolorna för en mycket stor del av denna utbildning och alla nationella program måste ha minst 15 veckors
APL = Arbetsplatsförlagt lärande, som innebär att eleverna är ute hos företagen.

Om skolorna bedriver Lärlingsutbildning ligger minst 51% av utbildningen ute på APL. För att kunna garantera eleverna en utbildning med god kvalitet och hög standard arbetar vi i APL Kommittén för att skapa ett gott samarbete gällande APL mellan gymnasieskolor och företag samt handledare, genom att ta fram hjälpande material inom följande områden:

APL Kommittén har som mål att bland annat hjälpa skolorna med:
– riskbedömningar på APL platsen
– lagar och regler
– programråd och lärlingsråd
– validera och kvalitetssäkra handledarens kunskaper

APL Kommittén har som mål att bland annat hjälpa företagen med:

– få förståelse för kursplaner och utbildningsmål
– hitta lösningar på problem som kan uppstå i samband med lärande
– vidareutbildningar för handledare

I APL Kommittén sitter följande medlemmar, välkommen att kontakta oss!

Sophia Eliases – Praktiska Gymnasiet Västerås
Utbildad Nationell APL utvecklare (Skolverket i samarbete med skolinspektionen och Stockholms Universitet)
Kontakta mig genom att trycka här!

Carina Nyqvist – Plusgymnasiet Göteborg
Utbildad Nationell APL Utvecklare (Skolverket i samarbete med skolinspektionen och Göteborgs Universitet)
Kontakta mig genom att trycka här!

Patricia Törnros – Plusgymnasiet Falun
Utbildad Nationell APL utvecklare (Skolverket i samarbete med skolinspektionen och Stockholms Universitet)